Что для человека наиболее трудное, но самое важное в жизни?

https://pravlife.org/ru/content/chto-dlya-cheloveka-naibolee-trudnoe-no-samoe-vazhnoe-v-zhizni…