Можно ли радоваться искушениям?

https://pravlife.org/ru/content/mozhno-li-radovatsya-iskusheniyam…