Категория: Духовная жизнь

Митр. Антоний Сурожский: 7 честных и пронзительных фраз о любви и жизни

https://pravlife.org/ru/content/mitr-antoniy-surozhskiy-7-chestnyh-i-pronzitelnyh-fraz-o-lyubvi-i-zhizni…

Душевная толстокожесть: признаки и опасности

https://pravlife.org/ru/content/dushevnaya-tolstokozhest-priznaki-i-opasnosti…

“Сможете ли вы молиться, зная, что завтра расстрел?” Какой пример нужно взять с новомучеников

https://www.pravmir.ru/smozhete-li-vyi-molitsya-znaya-chto-zavtra-rasstrel-kakoy-primer-nuzhno-vzyat-s-novomuchenikov/…

«Любовь – когда мне хорошо». А может, любовь – это сказать «нет» самому себе?

https://www.pravmir.ru/lyubov-kogda-mne-horosho-a-mozhet-lyubov-eto-skazat-net-samomu-sebe/…

Как не разбудить в себе зверя

https://pravlife.org/ru/content/kak-ne-razbudit-v-sebe-zverya…